Servicii pentru afaceri

Servicii pentru afaceri
 

Oportunităţile de afaceri în fostele ţări comuniste pot fi controversate, de la foarte promiţătoare la neprofitabile. Din cauza mai multor factori, cum ar fi nivelul inferior al eticii, diferenţele lingvistice, manevrele politice etc, este, deseori, dificil pentru exploratorii de afaceri din străinatate să-şi creeze o imagine reală despe posibilităţile de afaceri. Oricum, în pofida situaţiei economice şi politice, în aceste ţări există un potenţial enorm pentru noi pieţe care merită investigate.

 

Pentru a uşura sarcina şi a micşora costurile, putem oferi oricare serviciu dintre următoarele:
 - Investigarea fezabilităţii începerii unei afaceri speciale aici, în Moldova. La finisarea anchetei vă punem la dispoziţie un raport detaliat.
 - Accesul la consiliere juridică şi consultanţă locală.
 - Interpreţi competenţi.
 - Asitenţă la încheierea contractelor relevante pentru scopurile dvs..
 - Interpretare şi acces la opinii actuale privind interesele călătoriei dvs..
 - Accesul la facilităţile de birou şi surse de încredere de comunicare.
- Sprijin logistic (include transport sigur, cazare, suport pentru obţinerea vizei, spaţiu de birouri pentru reuniuni/seminare şi asistenţă în problemele birocratice.